QlikView – en stark bidragande faktor när E.ON vann SM i telefoni – Contact Center

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder.

Utmaningar

  • Synliggöra vad som kan förbättras
  • Förbättra uppföljningen
  • Öka medvetenheten hos medarbetarna

Lösning

Implementera en helt ny plattform, dels för NKI och ärendestatistik men också för att synliggöra brister och öka medvetenheten hos deras medarbetare. Ökad förståelse över vad som måste förbättras för att alltid stå på topp samt ger medarbetarna trygghet och medvetenhet om att de gör ett bra jobb.

Resultat

QlikView har gett E.ON en ny dimension av uppföljning. E.ON vann Årets kundtjänst i SM i Telefoni & Kundservice 2013, som ägde rum i slutet av januari 2014, mycket tack vare QlikView.

Transparens gentemot våra medarbetare och till viss del våra kunder ökar förståelsen över vad vi måste förbättra för att alltid stå på topp. Lärdomen kommer ofta utifrån brister och att synliggöra dessa på ett transparent sätt ökar förståelsen till förändring. I vårt fall valde vi att använda QlikView, vilket har gett oss en ny dimension av uppföljning.”

— Tommy Bergqvist, chef för kundservice, E.ON Sverige