QlikView – en stark bidragande faktor när E.ON vann SM i telefoni – Contact Center

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder.

Utmaningar

 • Synliggöra vad som kan förbättras
 • Förbättra uppföljningen
 • Öka medvetenheten hos medarbetarna

Lösning

Implementera en helt ny plattform, dels för NKI och ärendestatistik men också för att synliggöra brister och öka medvetenheten hos deras medarbetare. Ökad förståelse över vad som måste förbättras för att alltid stå på topp samt ger medarbetarna trygghet och medvetenhet om att de gör ett bra jobb.

Resultat

QlikView har gett E.ON en ny dimension av uppföljning. E.ON vann Årets kundtjänst i SM i Telefoni & Kundservice 2013, som ägde rum i slutet av januari 2014, mycket tack vare QlikView.

Transparens gentemot våra medarbetare och till viss del våra kunder ökar förståelsen över vad vi måste förbättra för att alltid stå på topp. Lärdomen kommer ofta utifrån brister och att synliggöra dessa på ett transparent sätt ökar förståelsen till förändring. I vårt fall valde vi att använda QlikView, vilket har gett oss en ny dimension av uppföljning.”

— Tommy Bergqvist, chef för kundservice, E.ON Sverige

EGBS hjälper Ambulanssjukvården att rädda liv med hjälp av QlikView

Ambulanssjukvården i Uppsala gör varje år ungefär 40 000 utryckningar. Ambulansens mål är att ständigt förbättra sin verksamhet och förkorta utryckningstiderna och kan med QlikView analysera hela vårdkedjan. De har hittills analyserat stora mängder statistik om till exempel ambulansområden, stationsområden, inkommande larmsamtal och belastning över dygn.

Utmaningar

 • Optimera fördelningen av utposterade ambulanser
 • Uppfylla vårdgarantin
 • Analysera hela vårdkedjan – från nödsamtal till att patienten är på akuten
 • Förkorta utryckningstider

Lösning

Ambulanssjukvården har 14 grundapplikationer. De kombinerar dessa på olika sätt för att få fram statistik. T ex analyserar de utryckningstider, inkommande larmsamtal och utvärderar hela vårdkedjan. De har i nuläget 10 licenser.

Resultat

 • Kommer fram snabbare till vissa olycksplatser
 • Kan analysera och förbättra hela vårdkedjan
 • Kontinuerligt följa upp verksamheten
 • Långsiktigt ge fler patienter ambulansvård snabbare

“QlikView hjälper oss att rädda liv. Vid en utryckning räknas varje sekund. Med hjälp av statistik kan vi analysera och utvärdera hela vårdkedjan – från utryckning till dess att patienten är på akuten. Vården blir bättre och vi kan hjälpa fler snabbare, den djupanalys vi nu kan göra är av stort värde för oss och för våra patienter.”

– Per Andersson, verksamhetschef ambulanssjukvården i Uppsala län

Memira förbättrar kvaliteten på ögonoperationer med Business Discovery från Qlik

Memira är marknadsledande i Norden inom ögonkirurgi och ögonlaser och finns på närmare
50 orter och har drygt 250 anställda. Memira bildades 2007 som en sammanslagning av de
3 då marknadsledande aktörerna i branschen (Norsk Synskirurgi, Dansk Synskirurgi och Opticare).
Sedan dess har Memira hjälpt tusentals personer till en vardag med ökad frihet utan glasögon och
linser. Norsk Synskirurgi genomförde bland annat den första laseroperationen av närsynthet i Norge
år 1990 och var även först med att behandla astigmatism redan år 1994. Memira är även en av de
ledande aktörerna i världen på linsbytesoperationer.

Utmaningar

 • För mycket statisk rapportering
 • Dålig överblick över den nordiska verksamheten
 • Saknade verktyg för att kunna följa upp kvaliteten på behandlingar

Lösning

Qliks lösning uppdaterar automatiskt alla viktiga system på alla nordiska kontor, totalt drygt tio
stycken olika källor. Sedan sammanförs de automatiskt vilket innebär att användarna enkelt och
snabbt kan analysera verksamheten.

Fördelar

 • Bättre visualisering av data
 • Bättre överblick över verksamheten i hela Norden
 • Memiras kvalitetsrelaterade avdelningar sparar 20-30 procent av sin totala arbetstid
 • Sparar en controllertjänst per år – totalt drygt 2 080 timmar
 • Förbättrar kvaliteten på behandlingar
 • Kan analysera och följa upp viktiga verksamhets-KPIer

“Vårt fokus är att hela tiden förbättra och effektivisera vår verksamhet.
Qlik ger oss en utmärkt lösning för att kunna hantera vår historiska data
och omvandla den till analyser om framtiden. För patienten innebär det
att vi hela tiden förbättrar vår verksamhet och våra behandlingar.”

– Daniel Gellerbrink, IT-chef, Memira